Nowoczesna metoda zarządzania kosztami użytkowania samochodów

Zakup, leasing lub długoterminowy wynajem służbowych aut to nie koniec wydatków związanych z użytkowaniem samochodów. TCO co to jest? Czy stosując TCO można zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem floty?

Co rozumiemy pod pojęciem TCO samochodu?

TCO co to jest? TCO jest skrótem, który został utworzony od angielskiego określenia Total cost of Ownership. W tłumaczeniu na język polski Total cost of Ownership znaczy Całkowity Koszt Posiadania. Pod pojęciem TCO samochodu kryje się suma kosztów ponoszonych przez jego właściciela począwszy od zakupu auta aż do chwili, gdy zostanie on zbyty.

Wielu osobom może wydać się to dziwne, ale nawet wysoka cena zakupu auta nie musi przekładać się na równie wysoki TCO. Bardzo często okazuje się bowiem, że wydatki związane z eksploatacją samochodu są naprawdę bardzo wysokie. Przedsiębiorcy, którzy planują budowę, rozbudowę czy wymianę floty służbowych aut, koniecznie powinni brać pod uwagę TCO samochodu.

Jakie elementy składają się na TCO auta?

TCO samochodu składa się z bardzo różnych elementów. Total cost of Ownership samochodów dzieli się na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to te, które związane są z zakupem samochodów. Nie ma przy tym znaczenia sposób finansowania zakupu. Do kosztów pośrednich zalicza się te, które wiążą się z zarządzaniem flotą. Można je obniżyć powierzając zarządzanie flotą firmie zewnętrznej.

Kupując auto należy pamiętać, że niektóre modele są drogie w eksploatacji. Są też takie, które szybko tracą na wartości. Są to czynniki mocno wpływające na TCO.