Czym charakteryzuje się budowa obiektów kubaturowych?

Budownictwo kubaturowe, a więc takie, które stawia na objętość, jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Duża popularność, jaką się cieszy sprawia jednak, że trudno już ignorować jego znaczenie. Na czym polega i co sprawia, że skupia na sobie naszą uwagę?

Definicja budownictwa kubaturowego

Choć budowa obiektów kubaturowych cieszy się rosnącą popularnością, w polskim prawie budowlanym nadal nie poświęca się im wiele uwagi. Z pomocą przychodzi orzeczenie WSA w Krakowie z roku 2014 i to na nie zwykle powołują się osoby starające się zdefiniować obiekt kubaturowy.

Wynika z niej, że z budownictwem kubaturowym mamy do czynienia wtedy, gdy tworzy się budynki charakteryzujące się znaczną objętością. Definicja jest dość szeroka, może więc obejmować wiele znacząco różniących się między sobą obiektów.

Budownictwo liniowe i kubaturowe

Podczas gdy wykonawstwo budynków kubaturowych kładzie nacisk na ich objętość, w budownictwie liniowym to ich długość jest tym parametrem, który wydaje się mieć kluczowe znaczenie. Oba rodzaje budownictwa pełnią więc nieco inne funkcje, choć jedno zawsze usprawnia korzystanie z drugiego.

Przegląd obiektów kubaturowych

Obiekty kubaturowe można podzielić na co najmniej kilka grup. Tymi, które cieszą się największą popularnością są jednak budynki mieszkalne. Co ważne, budownictwo kubaturowe nie jest terminem, który odnosi się jedynie do dużych bloków wielorodzinnych. Znajduje on zastosowanie także w przypadku domków jednorodzinnych oraz kamienic. Budownictwo kubaturowe może być też wykonywane z myślą o firmach. Jego doskonałym przykładem są przecież sklepy i galerie handlowe, obiekty przemysłowe o zróżnicowanym przeznaczeniu, hotele, pensjonaty i obiekty użyteczności publicznej.