Fundusze Fundacji

Środki, które trafiają na konto Fundacji, są przypisywane do jednego z 7 Funduszy.

   Fundusz nr 1 – ogólny (środki wpłacane bez zadeklarowanego celu lub na cele niewyszczególnione w innych funduszach)
   Fundusz nr 2 – działalności charytatywnej (środki wpłacane m.in. na świadczenie pomocy społecznej i działalność charytatywną)
   Fundusz nr 3 – sportu i turystyki (środki wpłacane m.in. na promocję sportu i turystyki, w tym na organizację wycieczek)
   Fundusz nr 4 – oświaty i nauki (środki wpłacane m.in. na działalność edukacyjną, stypendia, a także na organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci)
   Fundusz nr 5 – kultury i tradycji (środki wpłacane m.in. na działalność kulturalną i na upamiętnienie ważnych rocznic z historii Polski)
   Fundusz nr 6 – na cele religijne (środki wpłacane m.in. na popularyzację kultu i upamiętnienie osoby patrona Fundacji, wspieranie misji katolickich na Wschodzie i chrześcijan prześladowanych na świecie)
   Fundusz nr 7– wydawniczy i informacyjny (środki wpłacane m.in. na prowadzenie działalności wydawniczej, a także internetowych serwisów informacyjnych)