Rada

Rada Fundacji im. Świętego Kazimierza Królewicza

  1. Artur Górski – Przewodniczący Rady Fundacji
  2. Jacek Olszewski – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  3. Ewa Petrykiewicz – Członek Rady
  4. Lidia Nowicka – Członek Rady
  5. Artur Górecki – Członek Rady
  6. Tomasz Podsędek – Członek Rady