O Fundacji

Patron Fundacji

Urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. Jeden z synów Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Rodzice Kazimierza byli ludźmi bardzo pobożnymi, czemu dawali wyraz w fundowaniu licznych kościołów i klasztorów, a także pielgrzymowaniu do Częstochowy. Książe został ochrzczony w drugą niedzielę po Wszystkich Świętych. Do dziewiątego roku życia Kazimierza wychowywała matka, od 1467 roku jego nauczycielem został kanonik krakowski Jan Długosz, który pisał o nim: „był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”. Dowiedz się więcej o patronie.

Władze Fundacji

Prezes  Zarządu Fundacji – Monika Rzemieniewska – Kuszpit. Dowiedz się więcej o składzie Zarządu
Przewodniczący Rady Fundacji – Artur Górski. Poznaj skład Rady Fundacji

Statut

Fundacja pod nazwą Fundacja im. św. Kazimierza Królewicza, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
– Rafała Józefa Degiela zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Płaskę z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Szpitalna 8 dnia 22.12.2005 r. repertorium A 9866/2005 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu. (…) Przeczytaj pełną treść Statutu.