Poświęcenie tablicy upamiętniającej Konfederację Barską