Fundacja otrzymała Certyfikat za udział w Szlachetnej Paczce