Uroczystości z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja