Wieczór Galicyjski

W dniu 4 listopada Fundacja zorganizowała na Śródmieściu Wieczór Galicyjski, uświetniony występem chóru Kolegium św. St. Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, w którym śpiewa polska młodzież z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Kirgizji i Kazachstanu, a także występem solowym Joli Sawickiej z polskiej wsi Dowbysz koło Żytomierza na Ukrainie.
W drugiej części spotkania miał miejsce odczyt Janusza Wasylkowskiego, Dyrektora Instytutu Lwowskiego pt. „Obrona polskiego Lwowa w latach 1918-1920”.

Napisano w Imprezy Tagi: , ,